Fatma Esra GÜZELOĞLU

Ortak Avukat
Çalışma Alanları
Fatma Esra Güzeloğlu uluslararası ticaret hukuku üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, müvekkillerine uluslararası malların satımı, distribütörlük ve acentelik gibi sözleşmelerinin hazırlanması, rekabet hukuku alanında gerekli uygunluk denetiminin sağlanması ve fikri mülkiyet haklarının etkin bir biçimde korunması hususlarında yardımcı olmaktadır.

İsviçre'de yer alan Fribourg Üniversitesi'nde Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim alanında yüksek lisansını en yüksek derece ile tamamlamıştır. Böylelikle uluslararası tahkim alanında ihtisaslaşarak, gerek tahkim yoluyla gerekse mahkemeler vasıtasıyla uyuşmazlıkların çözümü için faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü'ne kayıtlı bir marka vekilidir.

Bunların yanı sıra, uluslararası aile hukuku alanında; boşanma, ayrılma, çocukların velayet ve vesayeti, evlat edinme, malların paylaşımı, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ve ululararası çocuk kaçırma davaları üzerine çalışmaktadır.


Eğitim
Yüksek Lisans, Fribourg Üniversitesi, Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim, İsviçre, 2016 (En yüksek onur ile mezun)
Lisans,  Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, 2013
Lise, Üsküdar Amerikan Lisesi, Türkiye, 2009

Yayınlar ve Makaleler
''Uluslararası Tahkim'', Global Legal Insights Turkey Chapter, 2. Bası, 2016
''Viyana Satım Sözleşmesi Çerçevesinde ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Sözleşmenin Kurulması'', Bahçeşehir Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı 135-136, Kasım-Aralık 2015

Üyelikler
Türkiye Barolar Birliği
İstanbul Barosu 
The Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (ICC)
Swiss Arbitration Association below 40

Diller
Türkçe, İngilizce ve Fransızca