? Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. | Güzeloğlu Hukuk Bürosu
Tarih : 23.07.2020

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 13'üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.”

Bu değişiklikle birlikte, yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanlarının Türk konsolosluklarından verilmesi zorunluluğu kaldırılmış ve açık bir şekilde bunların usulüne uygun olarak yabancı ülke makamlarınca düzenlenebileceği belirtilerek, uygulamada yaşanan çeşitli sorunların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Şirketler hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında herhangi bilgi talebinizi info@guzeloglu.legal adresine iletebilirsiniz.
Yazar: Abdülkadir Güzeloğlu
İlişkili Alanlar: Şirketler Hukuku