? Spor Tahkim Mahkemesi, COVID-19 Acil Durum Rehberi’ni Yayımladı
Tarih : 20.05.2020

Spor Tahkim Mahkemesi, COVID-19 Acil Durum Rehberi’ni Yayımladı

Spor Tahkim Mahkemesi ("Tribunal Arbitral du Sport") (“Court of Arbitration for Sport”) (“CAS”) COVID-19 “Acil Durum Rehberi (Emergency Guidelines)”ni yayımladı. CAS tarafından yayımlanan COVID-19 Acil Durum Rehberi ile CAS paydaşlarının, Koronavirüs salgınının ve bu salgına karşı alınan önlemlerin meydana getirdiği olumsuz neticelerden en az şekilde etkilenmesi hedeflenmektedir.

Küresel olarak birçok alandaki faaliyetleri olumsuz etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının yavaşlatılması ve olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için ülkeler, birlikler ve kurumlar çeşitli önlemler almaya devam etmektedirler.

Bu önlemler kapsamında birçok ülke karantina veya kısmi sokağa çıkma yasakları uygulamakta, temel sayılabilecek işkolu faaliyetleri haricindeki aktiviteleri durdurmakta, yargılamalara ilişkin sürelerin bu zaman zarfında işlemeyeceğine ilişkin kararlar almaktadır.

Bu çerçevede CAS tarafından, Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kriz ve alınan önlemler nedeniyle taraflara ve paydaşlara ilişkin hak kayıplarının önlenmesi ve çıkarlarının korunabilmesi amacıyla Spor Tahkim Kodu’nun (Code of Sports-related Arbitration) (“Kod”) usule ilişkin maddelerinden olan Madde R31 ve Madde R32’de, 16 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiş ve bu değişiklikler COVID-19 Acil Durum Rehberi ile yayımlanmıştır.

Acil Durum Rehberi, yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle dünya genelinde işlerin ve hizmetlerin sekteye uğradığını belirtmekte ve özellikle tarafların herhangi bir hak kaybına uğramaması adına uygulamaya alınan birtakım yenilikleri duyurmaktadır.


Kod Madde R31 Kapsamında Gerçekleştirilen Değişiklikler

Kod’un Bildirimler ve İletişim (Notifications and Communications) başlıklı R31 numaralı maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle, tahkim talebi ve temyiz dilekçesi dahil olmak üzere bütün yazılı başvurular için, bu belgelerin faks veya e-posta yoluyla iletilmesinden sonra belgelerin fiziki kopyalarının iletilmesi şartı kaldırılmakta ve yazılı olarak yapılacak iletişimlerin CAS E-DOSYALAMA PLATFORMU (CAS E-FILING PLATFORM) aracılığıyla da gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede CAS E-Dosyalama Platformuna https://www.tas-cas.org/en/e-filing/e-filing.html adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Ayrıca maddenin diğer fıkralarının geçerliliğini koruduğu ve delillerin e-posta yoluyla gönderilebileceği gibi CAS e-dosyalama platformuna da yüklenebileceği ifade edilmektedir.


Kod Madde R32’de Gerçekleştirilen Değişiklikler

Kod’un Süre Sınırları (Time Limits) Başlıklı R32 numaralı maddesinde, muhtemel gecikmelerin ve bazı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyet kısıtlamalarının göz önünde bulundurularak birtakım değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir.

Buna göre, itiraz başvurularına ilişkin süreler hariç olmak üzere, ilk defa talep edilen ve en fazla 2 haftalık süre uzatım başvurularına ilişkin kararların diğer tarafa veya taraflara danışmadan CAS Genel Sekreteri tarafından verilebileceği belirtilmektedir. Maddenin eski halinde bu süre 5 gün olarak öngörülmekteydi.

Buna ek olarak Madde R32’nin diğer hükümlerinin de geçerliliklerini korudukları ifade edilmektedir.

Son olarak, Spor Tahkim Kodu’nda gerçekleştirilen bu değişikliklerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olduğu ve bütün CAS Prosedürlerine uygulanacağı COVID-19 Acil Durum Rehberi tarafından belirtilmektedir.


Yerel veya uluslararası düzeyde Spor Hukuku ve Tahkimi alanlarında hizmet sağlayan Güzeloğlu Hukuk Bürosu’na info@guzeloglu.legal veya +90 212 288 1010 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yazar: Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban
İlişkili Alanlar: Tahkim, Spor Hukuku,