? Spor Hukuku | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Spor Hukuku

Türkiye'de ve uluslararası spor hukuku alanında, sporcu, kulüp ve federasyonlara hukuki uyuşmazlıklarında hukuki hizmet sunmaktayız.
Günümüzde spor endüstrisi çok yüksek maddi değere sahip önde gelen pazarlardan biridir. Sporcuları, antrenörleri, kulüpleri, sponsorları, federasyonları, uluslararası yönetim teşkilatlarını, yarı-yargısal organları, devletleri ve diğer birçok ilgili kişi ve kuruluşu içinde barındıran bu karmaşık hukuki yapıyı anlamak için bu renkli sinerjiyi kavramak oldukça önemlidir.   

Spor hukukunu sürekli gelişen farklı bir hukuk dalı olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle amacımız, spor hukukunun kendine has özelliklerini dikkate alarak müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri sorunları bertaraf etmektir. Böylece her bir uyuşmazlık için özel, ilerici ve pratik metotlar izlemeyi hedefliyoruz.