? e-Spor Hukuku | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

e-Spor Hukuku

Günümüzün gelişmekte olan en fazla ilgi gören sektörlerinden biri olan e-Spor, katılımcıları ve oluşturduğu rekabetçi pazar itibariyle hukukun düzenleyici ve diğer fonksiyonlarıyla henüz buluşmuş bir alandır. Büromuz, e-Spor hukukunun özellikleri ve ilgili diğer hukuk disiplinlerinde birçok hizmet sunmaktadır.


Bilimin sayısız disiplinde sınır tanımaksızın gelişiminin bir yansıması da geçtiğimiz otuz yıl içerisinde bilgisayar oyunlarının teknolojik altyapısının ulaştığı ileri seviyede görülebilmektedir. Zamanın nasıl geçtiğini keyifle unutturabilen bilgisayar oyunları; günümüzde, içerisinde sanal gerçeklik, giyilebilir oyun kıyafetleri, artırılmış gerçeklik ve bulut oyunculuk gibi birçok destekleyici imkan ile buluşmuş, diğer taraftan da inanılmaz gerçeklikteki grafik üretimleri ile son derece popüler olan kendi kamuoyunu oluşturmuştur. Bu gelişime, Twitch ve Hitbox gibi çevrimiçi e-Spor yarışmaları ve bilgisayar oyunu yayını da gerçekleştiren platformlarının katılmasıyla e-Spor, bugün, Newzoo gibi ilgili pazar araştırmacılarının 2020 yılı itibariyle 1,5 Milyar Amerikan Doları hacme ulaşacağını ölçtüğü ve halihazırda 500 Milyon dünya vatandaşına ulaşan bir endüstri haline gelmiştir.

         Bilgisayar oyunlarının rekabete dayalı olarak, belirli bir ödül için, uluslararası ve ulusal birçok organizasyonda bireysel veya takım olarak oynandığı e-Spor, günümüzde oyun yayımcısı şirketler, periyodik olarak düzenlenen yarışmalar, kendi inisiyatifleri kurulmuş takımlar ve diğer liglerin oluşturduğu renkli, dinamik ve sürekli gelişen bir sinerjiyi barındırmaktadır. Daha da önemlisi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rekabetçilik etrafında hızlıca gelişmekte olan e-Spor alanında faaliyet gösteren birçok profesyonel aktörün hak ve sorumluluklarının düzenlenmesi hukuki bir çerçevede ele alınmaya başlamıştır.

         İşte bu noktada, Güzeloğlu, aşağıda örneklendirilen birçok hizmeti sunmaktadır.

  • E-Spor oyuncularının; takımları, sponsorları veya bulundukları ligler ile arasındaki sözleşme ilişkilerinin kurulması, düzenlenmesi ve kontrol altında tutulması,
  • E-Spor oyuncularının karşılaşabilecekleri disiplin yaptırımları, doping ve diğer cezalar karşısında haklarının korunması,
  • E-spor oyuncularının, lig veya yarışma düzenleyicilerinin tabi oldukları iş, sosyal güvenlik, fikri mülkiyet ve vergi hukuku alanları dahilinde haklarının savunulması,
  • Türkiye’de Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde branş olarak Dijital Oyunlar adıyla düzenlenen E-Spor’un; yerel ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar nezdinde bütünlük, iyi yönetişim ve etkinliği amaçlayan kurallar çerçevesinde yönetilmesine hukuki düzenlemeler ışığında katkı sağlamak,
  • E-Spor organizasyonlarının şeffaflık ve dürüstlük temelinde, hile ve diğer bütünlüğü tehlikeye atan ve cezai yaptırımı emredebilecek eylemlerden uzak ve adil bir çerçevede yürütülmesini ilgili kuruluş ve oyuncularla işbirliği yaparak güvenceye almak,
  • E-Spor organizasyonlarında yayıncılar, organizatörler, takımlar veya oyuncular arasında kurulacak yayın sözleşmelerinin düzenlenmesi.