? Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Güzeloğlu Hukuk Bürosu, yabancı vatandaşların ikamet izni, çalışma izni ve vatandaşlık başvuruları süreçlerinde detaylı destek vermektedir.

Türkiye, dinamik toplumu ve gelişen ekonomisi ile yabancı vatandaşların katkı ve katılımına tanıklık eden birçok endüstri ve ticari sektörün tutarlı olarak geliştiği bir ülke olmuştur. Bu bağlamda, Güzeloğlu Hukuk Bürosu olarak yabancı vatandaşlara doğru, anlaşılabilir ve güvenilir hukuki bilgi ve danışmanlık sağlamanın yadsınamaz öneminin farkındayız.

Çözüm odaklı yaklaşım ile yabancı vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerin başlıcaları ise:

·      Türk vatandaşlığının genel başvuru, istisinai başvuru veya evlilik ile kazanılması süreçlerinde detaylı destek verilmesi; 

·      Türk vatandaşlığının Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca seçimlik hak kullanılmamasına veya Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesine istinaden kaybedilmesi sürecine müteakiben tekrar vatandaşlık için başvuru yapılması;

·      İdari ve yargı makamları nezdinde uygun türde ikamet izni, kısa dönem, uzun dönem, aile ikameti, öğrenci ikamet izni, insani ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet izni,

·      Yeni ihdas edilen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde, yabancı işçiler ve anahtar personel için çalışma izni başvrusu ve uzatma süreçlerinin takip edilmesi

·      6735 sayılı Kanun çerçevesinde getirilen yapıcı yeniliklerden biri olan Turkuaz Kart başvurusu süreçlerinin takip edilmesi

·      Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri süreçlerinin idari,adli ve gerektiğinde askeri makamlar nezdinde takip edilmesi ve sonuçlandırılması