? Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku

Güzeloğlu Hukuk Bürosu, Organize Sanayi Bölgeleri hakkında var olan hukuki düzenlemeleri gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcılara anlaşılabilir bir çerçevede resmetmektedir.

Güzeloğlu, ülkemizin 1960 yıllardan itibaren uygulamaya başladığı; şehirlerin planlı kalkınmasını, endüstrinin getirdiği fırsatların yayılması, endüstriyel kirliliğin önlenmesi ile birlikte atık yönetiminin sağlanması, sürdürülebilir endüstriyel kalkınma politikalarının kolaylıkla uygulanması amacıyla kurulmuş Organize Sanayi Bölgeleri hakkında var olan hukuki düzenlemeleri gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcılara anlaşılabilir bir çerçevede resmetmektedir.

 

Bu çerçevede potansiyel bir OSB katılımcısının; OSB’ye katılmakla kazandığı hukuki ayrıcalıklardan azami biçimde yararlanmasını sağlamakla, OSB tüzel kişiliği, yerel ve ulusal makamlarla ilişkisini de işlevsel ve etkin bir temelde düzenlemekteyiz.

 

Öte yandan, OSB tüzel kişiliğinin yerel ve özellikle de uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetler ile birlikte, OSB’nin iç işleyişi, yetkileri ve sair konularda da danışmanlık faaliyetini sunmaktayız.