? Uluslararası Ticaret Hukuku | Güzeloğlu Attorneys at Law

Uluslararası Ticaret

Güzeloğlu Hukuk Bürosu olarak, Türk ve uluslararası ticaret hukuku alanında hizmet sunmaktayız. Ticari sözleşme hazırlama, sigorta, gümrük, deniz ticareti, depolama, malların denetimi gibi konularda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.
Günümüz uluslararası ticareti oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve özenle yanıtlanması gereken birçok soruyu beraberinde getirir. Bunun bilincinde, ticari işlemlerin hukuki takibi sırasında müvekkilimizin çıkarlarını gözetirken aynı zamanda söz konusu işlemlerin geçerliliğinin ve etkinliğinin korunmasına özen ve önem gösteririz. 

Güzeloğlu olarak, ulusal ve uluslararası satım sözleşmeleri kaleme alır ve bunların müzakeresini müvekkilimiz adına yürütürüz. Araştırma konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeleri takip ederek, müvekkillerimize buna uygun danışmanlık yaparız. Viyana Satım Sözleşmesi, PICC ve INCOTERMS gibi uluslararası hukuki enstrümanları yakından inceleyerek bu birikimden hazırladığımız sözleşmelerde faydalanırız.

Gerektiğinde finansman, sigorta ve taşımacılık gibi diğer bağlı işlemlerin hukuki gözetimini müvekkilimiz için yürütürüz. Güzeloğlu olarak amacımız müvekkillerimize etkin ve tam bir hukuki destek sağlayarak, onların güvenle ticari faaliyetlerine odaklanabilmelerini sağlamaktadır.