? Fikri Mülkiyet Hukuku | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Fikri Mülkiyet Hukuku

Güzeloğlu Hukuk Bürosu, Türkiye'de ve uluslararası alanda marka, endüstriyel tasarım, telif hakkı, yazılım gibi fikri mülkiyet hukuku alanında müvekkillerine tam ve etkin bir çözüm ortaklığı sunmaktadır.
  • Marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve telif haklarının ulusal ve uluslararası tescili
  • Türk Patent Enstitüsü, WIPO ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi
  • Korsan, taklit ve izinsiz kullanım hallerinin takibi
  • Tescilli fikri mülkiyet haklarının dava veya tahkim yoluyla korunması
  • Lisans, iş birliği, franchising ve joint venture sözleşmelerinin hazırlanması
gibi hususlarda müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız.

Fikri mülkiyet hakları, bir takım soyut kavramları içermesi nedeniyle ihlali daha muhtemel haklardandır. Bu nedenle bu hakların korunmaları için etkili bir yöntem izlenmesi önemlidir. 

Güzeloğlu Hukuk Bürosu fikri mülkiyet haklarının tescili ve korunması için müvekkillerine etkin bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda fikri mülkiyet hukuku alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki gelişmeleri yakından takip ederek; gerek Türk Patent Enstitüsü, gerek Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve gerekse de diğer merciiler nezdinde yapılmış ve yapılacak başvurularda ve diğer işlemlerde hak sahiplerine en uygun yol haritasını sunmayı hedeflemektedir.

Bunların yanı sıra, büromuz müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden taklitçilik, korsancılık veya izinsiz kullanım gibi fiillerin önlenmesi, durdurulması ve ortaya çıkan zararın tazmini için gerekli hukuki işlemleri ilgili merciiler nezdinde yürütmektedir.

Müvekkillerimize sunduğumuz danışmanlık hizmetleri marka, endüstriyel tasarım ve telif haklarının (televizyon, sinema, müzik, ilim ve edebiyat eserleri, bilgisayar yazılımları, telefon uygulamaları) tescili ve korunması işlemlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.

Ayrıca, Güzeloğlu Hukuk Bürosu, marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım, internet alan adı, telif hakkı gibi bir fikri mülkiyet hakkı sahipleri ve bu hakları kullanmak isteyen diğer kişi ve kuruluşlar için kapsamlı lisans sözleşmeleri hazırlamaktadır. Anlaşmanın uluslararası niteliğe sahip olması halinde, lisans sözleşmesi tescilin gerçekleştirileceği ülkeler göz önünde bulundurularak kaleme alınmaktadır.