? Uluslararası Aile Hukuku | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Uluslararası Aile Hukuku

Güzeloğlu olarak hem ulusal hem de uluslararası aile hukuku alanında hizmet sunmaktayız. Müvekkillerimizi ayrılma, boşanma, velayet, vesayet, mal paylaşımı ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konularında temsil etmekteyiz.
Güzeloğlu olarak hem ulusal hem de uluslararası aile hukuku alanında hizmet sunmaktayız. Müvekkillerimizi ayrılma, boşanma, velayet, vesayet, mal paylaşımı ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konularında temsil etmekteyiz. Bunun yanı sıra uluslararası çocuk kaçırma davalarında ilgili uluslararası hukuk kurallarını uygulayarak, çocukların yüksek menfaatini en etkili bir biçimde korumayı hedeflemekteyiz. 

Aile hukukunun hassasiyetinin bilincinde, mümkün olan hallerde taraflara dostane çözüm yollarına yönelterek birçok önemli konuda tarafların kendi kararlarını verebilmeleri için yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Ayrıca müvekkillerimiz için evlilik öncesi sözleşmesi, vasiyetname ve boşanma protokolleri kaleme almaktayız. Durumun uluslararası unsurlar içermesi halinde bu hukuki belgelerin taraflarca uygulanmasının talep edileceği muhtemel ülke mevzuatlarına uygunluğunu da dikkate almaktayız.