? Tahkim | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Tahkim

Güzeloğlu, Türkiye ve uluslararası alanda kurumsal ve ad-hoc tahkim kuralları çerçevesinde, tahkim şartının kaleme alınmasından, hakem kararının tenfizine kadar tahkim sürecinin her aşamasında tam ve etkin bir hizmet sunmaktadır.
Güzeloğlu, gerek kurumsal gerekse ad-hoc tahkim kuralları çerçevesinde, tahkim şartının kaleme alınmasından, hakem kararının tenfizine kadar tahkim sürecinin her aşamasında hizmet vermektedir.  

Sahip olduğumuz yenilikçi ve çok yönlü yaklaşımla, farklı nitelikteki birçok hukuki uyuşmazlığı tahkim yoluyla çözebilmekteyiz. Bu bağlamda, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen tahkim yargılamaları kapsamında birleşme ve devralmalar, inşaat ve altyapı, enerji, fikri mülkiyet ve uluslararası ticaret gibi çeşitli konularda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Güzeloğlu Hukuk Bürosu olarak,
  • Tahkim şartı/sözleşmesinin hazırlanması
  • Yerel ve uluslararası tahkim davalarında müvekillerimizin etkin temsili
  • Gerekli tedbir kararlarının alınması için mahkeme veya hakem heyetine başvurulması
  • Hakem kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi sürecinin yönetilmesi konularında tam ve etkin bir hizmet sunmaktayız.